statické posudky snadno a rychle
aktuality
30.6.2011
Byl zahájen testovací provoz tohoto portálu. Následně bude provoz s ohledem na uživatelské náměty a vyhodnocován. Ostrý provoz předpokládáme koncem III. čtvrtletí roku 2011.
25.3.2011
Byly zahájeny práce na portálu, který by měl poskytnout podrobné informace pro stavebníky, majitele nemovitostí, architekty ale i pracovníky státní správy z oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí.

Pojištění

Když si budete nechávat vyhotovit statický posudek, měli byste se také zajímat, jakým způsobem je jeho zhotovitel krytý proti případným škodám a kdo za něj vlastně zodpovídá.

pojištění statika

Zodpovědnost

Za statický posudek má trestněprávní odpovědnost autorizovaný statik, který opatřil posudek otiskem svého autorizačního razítka se státním znakem.

Majetkoprávní odpovědnost leží na bedrech zhotovitelské firmy či organizace (s.r.o. nebo živnostník, pro něž autorizovaná osoba pracuje). V případě že je autorizovaná osoba živnostníkem a podniká sama, leží odpovědnost přímo na ní. V případě společnosti s ručením omezeným ručí tato společnost do výše majetku společnosti (autorizovaná osoba pak firmě ručí ve výši pouze několika násobků svých měsíčních platů). V případě živnostníka není výše odpovědnosti omezena.

Pojištění

Každá autorizovaná osoba je pojištěna v rámci hromadného pojištění profesní komory (ČKAIT). Současná výše krytí hromadného pojištění ČKAIT činí pro jednu pojistnou událost 250 000,- Kč, detaily jsou k dispozici níže.

Podnikatel, u kterého statický posudek objednáváme, je pro nás rozhodující. Jedná-li se o živnostníka, ručí celým svým majetkem, v případě právnické osoby ručí tato do výše svého majetku. Obojí může být v krajních případech dosti ošemetné, měli bychom se proto zajímat, do jaké výše je zhotovitel statického posudku krytý pojištěním sjednaným u některé ze soukromých společností.

Pojištění od ČKAIT

Pojištění autorizovaných osob je v současnosti uzavřeno u pojišťovny ČSOB pojišťovna, a.s. a podrobnosti tohoto pojištění má ČKAIT na svých stránkách. Jeho výše činí 250 000,- Kč.

Spoluúčast autorizované osoby je 10 000,- Kč a v případě že prokáže, že se dále vzdělává v oboru své specializace, 5 000,- Kč. Škodní průběh této hromadné smlouvy se pohybuje mezi 75-90%.

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezením ručí právě do výše svého majetku. Základní majetek takovéto společnosti musí být v době jejího vzniku alespoň 200 000,- Kč, během jejího působení se však může výrazně měnit oběma směry. Pokud objednáváte statický posudek u firmy, jejíž prosperitou si nejste tak zcela jisti, vždy se zajímejte o její pojištění.

Pojištění u soukromé společnosti

Pokud má firma (nebo živnostník) pojištění odpovědnosti u některé ze soukromých společností, s největší pravděpodobností bude tuto skutečnost dávat na vědomí prostřednictvím svých webových stránek. V případě, že na žádné takové oznámení nenarazíte, ptejte se po něm. Je každopádně lepší hned zkraje vědět, s kým máte tu čest, navíc když ani v tomto poměrně specializovaném oboru není nouze o podvodníky.