statické posudky snadno a rychle
aktuality
30.6.2011
Byl zahájen testovací provoz tohoto portálu. Následně bude provoz s ohledem na uživatelské náměty a vyhodnocován. Ostrý provoz předpokládáme koncem III. čtvrtletí roku 2011.
25.3.2011
Byly zahájeny práce na portálu, který by měl poskytnout podrobné informace pro stavebníky, majitele nemovitostí, architekty ale i pracovníky státní správy z oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí.
statický posudek

Co je statický posudek?

Statický posudek je úřední listina, vypracovaná zodpovědnou osobou, která se vyjadřuje k bezpečnosti a hospodárnosti nosné konstrukce stavby, jejím případným poruchám, nebo teprve jejímu návrhu.

Jednotlivé statické posudky se liší svými požadavky, jinak vypadá stavební posudek pro stavební povolení, jinak posudek pro provedení stavby, a úplně jinak zase posudek stávajícího stavu budovy. Tyto stránky by Vám měly poskytnout odpovědi na veškeré otázky týkající se statických posudků, jejich náležitostí a situací, kdy statický posudek přichází na scénu.

projektová dokumentace

Potřebuji posudek nebo celý projekt?

Posudek je třeba pro potřeby stavebního řízení, kde dokazuje bezpečnost návrhu, ale i například u poruch budov, kde jedině statický posudek je platným odborným vyjádřením k závažnosti problému. V případě, že se nám na domě objeví trhliny nebo potřebujeme provést menší stavební úpravy (například provést nový prostup ve stěně), bude nám stačit statický posudek. Statický posudek však též předchází vyhotovení projektové dokumentace, pokud se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci většího rozsahu.

Stupně statických posudků